search

Lex Czarnek 2.0 z wetem prezydenta

16 grudnia 2022
Lex Czarnek 2.0 z wetem prezydenta

O odmowie podpisania nowelizacji Ustawy – Prawo oświatowe, regulującej m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającej nadzór kuratorów, a także wprowadzającej zmiany w edukacji domowej, prezydent poinformował na czwartkowej konferencji prasowej. W ocenie Andrzeja Dudy mimo długo prowadzonych prac nad ustawą nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu, nie było wysłuchania publicznego, a projekt nowelizacji był przedłożeniem poselskim, co ograniczyło konsultacje społeczne.

Przyszły do mnie dokładnie 133 listy protestacyjne. Część z tych listów było podpisanych przez nawet kilkadziesiąt organizacji społecznych. (…) Nie potrzebujemy w Polsce dodatkowych napięć – podkreślił prezydent.

Źródło: samorzad.pap.pl