Ustawa w związku z prewencją i zwalczaniem chorób zakaźnych

Sejm uchwalił w poniedziałek specjalną ustawę w związku z prewencją i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 wywołanej koronawirusem oraz postępowaniem w sytuacjach kryzysowych, które z takich chorób wynikają. Ustawa, zakłada, że jej przepisy pozwolą właściwemu ministrowi do spraw oświaty i wychowania wydać rozporządzenie, w którym czasowo ograniczy lub czasowo zawiesi funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze. Analogicznie ma to działać w przypadku wyższych uczelni.
 

Co z opieką nad dzieckiem?

Rodzicom zwolnionym od wykonywania pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, przysługiwać będzie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W okresie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska przypomniała, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a podejmowane przez niego działania muszą być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami. Wyjaśniła również, że w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 
Źródło: www.prawo.pl