search

Sejmowa komisja negatywnie o większości poprawek Senatu do nowelizacji Ustawy o systemie oświaty

11 maja 2022
Sejmowa komisja negatywnie o większości poprawek Senatu do nowelizacji Ustawy o systemie oświaty

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zaopiniowała negatywnie większość poprawek Senatu do nowelizacji Ustawy o systemie oświaty. Trzy z poprawek Senatu zmierzają do wykreślenia z noweli zapisów umożliwiających ministrowi edukacji i nauki ustanawiania programów inwestycyjnych, a także udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji remontów i inwestycji, w tym związanych z realizacją programów inwestycyjnych.

Senat zaproponował też wykreślenie z noweli przepisu określającego sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za przedstawienie opinii lub ekspertyzy wykonanej na potrzeby szefa MEiN.

Także ta poprawka została negatywnie zaopiniowana przez sejmową komisję edukacji. Komisja rekomenduje Sejmowi jej odrzucenie. Ostatecznie o poprawkach Senatu do nowelizacji Ustawy o systemie oświaty zdecyduje w czwartek Sejm w głosowaniu.

Źródło: samorzad.pap.pl