search

Tekst jednolity Ustawy o systemie oświaty opublikowany

04 listopada 2022
Tekst jednolity Ustawy o systemie oświaty opublikowany

Jednolity tekst Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uwzględnia zmiany wprowadzone jej obszerną nowelizacją uchwaloną w maju br. przez Sejm. Zmienione zapisy dotyczą m.in. sposobu organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 oraz obowiązujących na nim wymagań. Nowelizacja zakłada również, że od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj. Uwzględnione zmiany dotyczą również egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Tekst jednolity zawiera także wprowadzone nowelizacją przepisy o zatrudnianiu w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Poza tym w ogłoszonym tekście uwzględniono zmiany przepisów wprowadzone sierpniową nowelizacją Karty nauczyciela, Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Źródło: samorzad.pap.pl