search

Zmiany w Ustawie o pomocy społecznej

22 października 2021
Zmiany w Ustawie o pomocy społecznej

Rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej, która wpłynie na wnoszenie opłat za pobyt w DPS-ie przez dzieci rodziców, którzy nie wywiązywali się z rodzicielskich obowiązków (np. alimentacyjnych). Nowelizacja pozwoli dorosłym dzieciom zobowiązanym dziś do ponoszenia opłaty na rzecz formalnego rodzica, będącego pensjonariuszem DPS-u, uwolnić się od pokrywania tego rodzaju kosztów.

Podstawą zwolnienia z opłaty jest zaniedbanie obowiązków rodzicielskich i doprowadzenie do ustania więzi rodzinnych. Zgodnie z nowymi przepisami, dorosłe dzieci osób, które w ten sposób podchodziły do rodzicielstwa, powinny zostać zwolnione z opłaty, bez względu na to, w jakiej sytuacji finansowej są znajdują.

Źródło: gov.pl