Czarnek: „Ustawa kuratoryjna” wejdzie w życie jesienią tego roku

Minister Edukacji i Nauki wyraził nadzieję, że tzw. ustawa kuratoryjna zostanie przyjęta na najbliższej Radzie Ministrów i trafi do Sejmu, a co za tym idzie wejdzie w życie jesienią tego roku. Zdaniem ministra wokół ustawy rozpowszechnia się „wiele przekłamań”, a w rzeczywistości zmiany będą odczuwalne wyłącznie w razie niewykonywania przez dyrektora zaleceń pokontrolnych – czyli jego zdaniem w 1 proc. przypadków.

Negatywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Planowana nowelizacja Prawa oświatowego, czyli tzw. ustawa kuratoryjna została negatywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wśród krytykowanych przez samorządowców rozwiązań są m.in. te dotyczące komisji konkursowej na dyrektora szkoły, w której udział przedstawicieli kuratorium oświaty ma zostać zwiększony do pięciu osób.

Źródło: samorzad.pap.pl