Urlop wypoczynkowy nauczyciela – planowane zmiany od 2022 r.

Resort edukacji chce na nowo uregulować nauczycielskie urlopy wypoczynkowe – nauczycielowi szkoły feryjnej przysługiwać będzie urlop wypoczynkowy w wymiarze 50 dni. Ta zmiana ma się znaleźć w znowelizowanej Karcie nauczyciela, która powinna obowiązywać już w 2022 r.

Nauczyciel w placówce feryjnej będzie mógł wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych, a nie tylko w ferie i wakacje. Według MEiN to odpowiedź na postulaty nauczycieli, według tych ostatnich raczej niekoniecznie – uważają, że na projektowanej zmianie prawdopodobnie stracą, ponieważ obecnie suma wszystkich przerw, ferii i wolnych dni jest wyższa niż 50 dni, o których jest mowa w założeniach.

Źródło: prawo.pl