Urlop dla poratowania zdrowia – kosmetyczne zmiany w przepisach

Minister Zdrowia zaproponował wprowadzenie zmian do Rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. To temat dla nauczycieli niezwykle ważny. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Karty nauczyciela urlop taki należy się nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej siedmiu lat w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Projekt nowelizacji nie zakłada zmian w samym trybie i zakresie postępowania. Nauczycieli nadal obowiązywać będą dotychczasowe wzory skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego. Wprowadzenie kosmetycznych poprawek związane jest z likwidacją Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Zostanie on wykreślony z pouczenia do orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w obowiązującym Rozporządzeniu. Na południu Polski do dyspozycji nauczycieli pozostaną pozostałe działające palcówki, którymi są: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Redakcja