Upublicznianie wyników rekrutacji do placówek oświatowych a RODO

Upublicznianie wyników rekrutacji do placówek oświatowych a RODO

 Nowe rozporządzenie MEN, wydane w związku z zapobieganiem epidemii koronawirusa, umożliwia publiczne udostępnienie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki oświatowej w internecie. Jednak z punktu widzenia RODO takie działania mogą zostać uznane za kontrowersyjne i niepotrzebne.

Dozwolone czy niedozwolone?

O podawanie list do publicznej wiadomości szkoły pytały przy okazji wejścia w życie RODO. Komentowano wtedy, że imiona i nazwiska uczniów można udostępniać na terenie szkoły, np. przy okazji wywieszania prac uczniów. UODO tłumaczył, że wynika to z faktu, że takie działanie służy realizacji interesu publicznego. Co prawda na wywieszanie list kandydatów na terenie szkoły pozwalają przepisy prawa oświatowego, jednak do tej pory nie obejmowało to publikacji list w internecie.

 Kontrowersje wokół nowego przepisu

Jak podkreślają prawnicy, unijne rozporządzenie (RODO) obowiązuje bezpośrednio i w hierarchii źródeł prawa znajduje się wyżej niż rozporządzenie ministra. Biorąc pod uwagę ewentualne konsekwencje, bezpieczniejsze wydaje się poinformowanie o wynikach rekrutacji indywidualnie głównych zainteresowanych, np. za pośrednictwem kont systemów rekrutacyjnych lub poczty elektronicznej.

Źródło: www.prawo.pl