Po feriach uczniowie klas I-III wracają do szkół – MEN opublikował aktualne wytyczne

Od poniedziałku, 18 stycznia, uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym.

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEN, GIS i MZ przedstawili aktualne wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r.

Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad:

  • organizacji zajęć,
  • higieny,
  • czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni,
  • organizowania gastronomii 
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

Z wytycznymi można zapoznać się tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl; gov.pl