Trzy formy indywidualnego nauczania w szkole i przedszkolu w projektowanych rozporządzeniach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty dwóch rozporządzeń, które zmienią przepisy dotyczące indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Dostępne będą trzy formy: bezpośredni kontakt dziecka z nauczycielem, forma hybrydowa lub zdalna. Decyzja o tym, jak wyglądać będzie nauczanie, należeć ma do rodziców, bo to oni będą musieli wystąpić z odpowiednim wnioskiem do dyrektora.

Jak uzasadnia MEN, konieczność nowelizacji rozporządzeń wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej objętych indywidualnym nauczaniem oraz dzieciom objętym indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieciom i młodzieży objętych indywidualnym nauczaniem. Na terytorium Polski nadal pozostaje ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zatem aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju może zagrażać ich zdrowiu.

Źródło: prawo.pl