search

#SzkołaDlaWas – sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów z Ukrainy

13 czerwca 2022
#SzkołaDlaWas – sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów z Ukrainy

Dzieci z Ukrainy, które uczą się zdalnie, otrzymują sprzęt komputerowy w ramach akcji „#Szkoła dla Was”. Inicjatywa to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki, GovTech, Związku Cyfrowa Polska oraz Poczty Polskiej i Fundacji Wolność i Demokracja. Znaczna liczba ukraińskich dzieci, które przebywają w Polsce, korzysta z nauki zdalnej w systemie ukraińskim. Wsparcia w tym zakresie udzielają szkoły, udostępniając uczniom sprzęt i sale do nauki. Pomocne są także laptopy zbierane w ramach akcji „#Szkoła dla Was”.

W jaki sposób dołączyć do akcji?

Podmioty, które chcą nieodpłatnie przekazać sprzęt (minimum 10 sztuk), mogą zgłosić się na adres mailowy: szkoladlawas@cyfrowapolska.org. Podarowany sprzęt trafi do specjalnych centrów serwisowych, w których będzie skontrolowany, zabezpieczony, zapakowany i przygotowany do użytku szkolnego. Następnie zostanie rozdysponowany pomiędzy osoby potrzebujące, które deklarują chęć kontynuowania nauki w Polsce w ramach ukraińskiego systemu oświaty. Przekazywany sprzęt musi być w pełni działający, wolny od zauważalnych uszkodzeń czy usterek i mieć nie więcej niż 5 lat. Do sprzętu przekazywanego przez firmy będą miały zastosowanie ulgi podatkowe – zerowy VAT oraz możliwość zaliczenia wartości darowizny jako kosztu uzyskania przychodu.

Źródło: gov.pl