Szkoła bez dzwonka

Czy ten eksperyment może się udać? Oczywiście tak! Prekursorem usunięcia przykrego dźwięku dzwonka była Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie. Pomysł nie narodził się jednak w samej szkole. Była to idea samorządowa, którą placówka postanowiła z sukcesem wdrożyć u siebie. Śladem Pławna podążają kolejne szkoły, a ich dyrektorzy wskazują na szereg korzyści czerpanych zarówno przez uczniów, jak nauczycieli. Faktem jest, że głośny, nagły dzwonek źle wpływa na pracę dzieci. Wyrwane dźwiękiem chaotycznie pakują plecaki i wybiegają na przerwę. Brak dzwonka to korzyść wynikająca z niwelowania hałasu, a tym samym również niwelowania negatywnych emocji. Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, dopuszczalne natężenie hałasu to 85 decybeli, a dźwięk dzwonka w szkołach może wynosić nawet 90 jednostek. Niektóre szkoły, po wycofaniu dzwonków, wprowadziły inne modyfikacje, na przykład rozwiesiły dodatkowe zegary ścienne, aby uczniowie pamiętali o punktualnym powrocie do klas, zamieniły hałaśliwy dzwonek na czerwone lampki, które sygnalizują koniec zajęć. Dodatkową zaletą braku dzwonków jest kształtowanie wśród uczniów samodyscypliny i umiejętności zarządzania czasem.