Świadczenie pracy w DPS-ach pomimo kwarantanny? Zmiany w prawie

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli pracownicy DPS-ów zostaną w nich objęci kwarantanną, to w celu zapewnienia przebywającym tam osobom niezbędnej pomocy będą mogli dalej pracować i otrzymywać z tego tytułu należne wynagrodzenie – o ile wyrażą na to zgodę.

Zdaniem ekspertów jest to tak naprawdę dostosowanie przepisów do zaistniałej rzeczywistości. W wielu DPS-ach, gdzie doszło do zakażenia koronawirusem lub gdzie przymusowo zatrzymano pracowników na kwarantannę z powodu takiego podejrzenia, te osoby wykonywały swoje obowiązki. Jednak, co ważne, ustawa daje im podstawę prawną, aby mogli tego odmówić.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl