search

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej

25 listopada 2021
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej

17 listopada 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa zakłada, że każda osoba o potwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 31 grudnia 2021 r. statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł.

Uprawniony nie składa wniosków

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie przyznane decyzją wydaną z urzędu przez Szefa Urzędu. Oznacza to, że osoba uprawniona do otrzymania wspomnianego jednorazowego świadczenia pieniężnego nie składa wniosku o jego przyznanie. Ustawa zakłada, że Urząd wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne w terminie do 31 marca 2022 r.

Źródło: kombatanci.gov.pl