Zwiększenie subwencji oświatowej – ostatnie terminy

Zgodnie z kryteriami podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej do 4 października samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na doposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji lub w nowo wybudowanych budynkach.

Pozostałe terminy

Nie później niż do 8 października 2021 r. można wnioskować o pieniądze na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez JST (nie dotyczy przedszkoli ogólnodostępnych i innych form wychowania przedszkolnego). Z kolei do 15 października jest czas, by ubiegać się o dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Chodzi o wzrost liczby uczniów w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem subwencji oświatowej na 2021 r. Ostatni termin to 29 października i dotyczy pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół.

Źródło: samorzad.pap.pl