search

Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w transporcie zbiorowym – konsultacje

09 czerwca 2022
Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w transporcie zbiorowym – konsultacje

Na początku roku PFRON przestawił cztery standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w kolejowym i drogowym transporcie zbiorowym. Standardy te zostały opracowane w ramach projektu realizowanego przez PFRON w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego.

Prezentowane standardy mają uniwersalny charakter, co ma pozwolić na ich jednolite stosowanie zarówno w transporcie zbiorowym kolejowym, jak i drogowym (miejskim i międzymiastowym). Stanowią one gotowe narzędzia do wykorzystania przez przewoźników/operatorów i organizatorów transportu zbiorowego. Na opracowane standardy obsługi składają się:

  1. Standard informowania i komunikowania się;

  2. Standard pomocy w podróży;

  3. Standardy badawcze:

  • badanie potrzeb pracowników transportu publicznego w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,

  • badanie potrzeb i satysfakcji podróżnych ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do transportu publicznego;

  1. Standard szkoleniowy.

Uwagi, sugestie i komentarze nt. standardów można kierować na adres: standardyptz@pfron.org.pl. Opinie zbierane będą do końca 2022 r.

Źródło: pfron.org.pl; standardy: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/standardy-obslugi-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/