Spotkanie Ministra Edukacji Narodowej z przedstawicielami ZNP

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się 28 czerwca, spotkanie Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. W rozmowach uczestniczyła również wiceminister Marzena Machałek.

Głównym tematem rozmów były kwestie dotyczące systemu wynagradzania nauczycieli i systematycznego wzrostu pensji, awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli. Podkreślono również chęć wznowienia prac w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

– Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na spotkanie. W rozmowach na temat zmian w systemie edukacji nie możemy mówić tylko o płacach, które są oczywiście istotne, jednak kontekst jest dużo szerszy. Bez konkretnych propozycji, co należy zmienić, nie da się przygotować dalszych rozwiązań – podkreślił minister Dariusz Piontkowski.

Podczas spotkania wiceminister Marzena Machałek odniosła się do tematu nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela przypominając o ujętych w dokumencie zapisach, przyjętych przez Senat.

– Mamy przewidziane finansowanie na realizację zaplanowanych podwyżek dla nauczycieli. Po przyjęciu nowelizacji ustawy przez Senat, czekamy obecnie na podpis prezydenta. Zwiększone wynagrodzenia będą wypłacane do końca września – zaznaczyła wiceminister Marzena Machałek.

W trakcie rozmów poruszono również tematy odnoszące się do kształcenia zawodowego i nauczania integracyjnego.

Rozmawiano także o dodatkach za wychowawstwo. Zgodnie z nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela od września wypłacany będzie dodatek za wychowawstwo w wysokości co najmniej 300 zł.

To drugie z zapowiedzianych przez ministra Dariusza Piontkowskiego spotkań ze związkami zawodowymi. Wczoraj w Centrum „Dialog” odbyły się rozmowy z przedstawicielami Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Ustalono, że spotkanie Zespołu odbędzie się pod koniec wakacji. Pierwszym tematem dyskusji będą kwestie dotyczące systemu wynagradzania nauczycieli. Przedmiotem kolejnych spotkań będzie awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli.

 

Źródło: www.gov.pl