search

Spotkanie kierownictwa MEN ze związkowcami

18 stycznia 2024
Spotkanie kierownictwa MEN ze związkowcami

Minister Edukacji Barbara Nowacka spotkała się po raz pierwszy z przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (KSOiW). Strony rozmawiały m.in. o postulatach płacowych, wcześniejszych emeryturach, dokumentacji szkolnej, ochronie godności zawodu nauczyciela.

Podczas swojego wystąpienia Barbara Nowacka poinformowała, że we wtorek 16 stycznia br. Sejm przyjął projekt ustawy okołobudżetowej, w której są zaplanowane środki finansowe na podwyżkę pensji nauczycieli. Strona związkowa zapewniła również o otwartości na dialog z ministerstwem. Waldemar Jakubowski przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarności” podniósł kwestię wynagrodzeń nauczycieli, podkreślił, że związek z zadowoleniem przyjął proponowane podwyżki.

Źródło: gov.pl