MEiN zapowiada pilotaż Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej

Jesienią 2021 r. rozpoczną działalność w formie pilotażu Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej. SCWEW ma wspierać nauczycieli, rodziców i uczniów – prowadzić szkolenia, działalność doradczą, np. w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Koncepcja utworzenia Specjalistycznych Centrów SCWEW powstała w wyniku prac zespołu projektowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, w których uczestniczyli przedstawiciele ze szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni oraz organizacji pozarządowych.

Źródło: portalsamorzadowy.pl