Solidarność przeciwko projektowi „Edukacja dla wszystkich”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” skierowała do Ministra Edukacji i Nauki stanowisko w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”, który ma zrewolucjonizować model wspierania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Sprzeciw solidarności oświatowej budzi założenie, że to rodzic ma decydować o wszystkim, co dotyczy sposobu kształcenia dziecka. Związkowcy uważają, że integrowanie na siłę w szkołach dzieci z niepełnosprawnościami jest działaniem, które wpłynie negatywnie na jakość nauczania i opieki wśród tej grupy uczniów. Ich zdaniem przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i likwidacja szkół specjalnych będą skutkowały  również pogorszeniem się warunków pracy specjalistów.

 Źródło: portalsamorzadowy.pl