SZKOLENIE „ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE METODY KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCEM DPS-u”

Osoby przejawiające trudności w komunikowaniu się przy użyciu mowy są niejako zmuszone do poszukiwania alternatywnych metod komunikacji. Jest to wyzwanie nie tylko dla osób dotkniętych problemem, ale również dla ich najbliższego otoczenia, w tym opiekunów i współmieszkańców domów pomocy społecznej. Placówki te, zgodnie z obowiązującą Ustawą o pomocy społecznej, są zobowiązane do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców domu. Zmiana rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej wprowadza dodatkowy obowiązek związany z podnoszeniem sprawności i aktywizowania mieszkańców, także w zakresie komunikacji alternatywnej, rozszerzając tym samym zakres usług świadczonych przez placówki.


Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • uzyskasz informacje na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji,
  • zdobędziesz wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych w komunikacji z mieszkańcami,
  • dowiesz się, jak organizować pracę z mieszkańcami, uwzględniając ich złożone potrzeby komunikacyjne,
  • rozwiniesz swoje kompetencje przydatne w codziennej pracy,
  • przygotujesz się do realizacji zindywidualizowanego programu terapeutycznego, wykorzystując alternatywne i wspomagające metody komunikacji.

zobacz pełny opis