search

„Seniorzy w akcji” – badanie ewaluacyjne

29 września 2022
„Seniorzy w akcji” – badanie ewaluacyjne

„Seniorzy w akcji” to konkurs dotacyjny i inkubator pomysłów na lokalne działania zgłaszane przez osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe. Animatorki i animatorzy, uczestnicząc w cyklu warsztatów i wizytach studyjnych oraz korzystając ze wsparcia ekspertów, rozwijają pomysły w projekty, które realizują w swoich społecznościach. Od 2008 roku w ramach programu wsparto prawie 400 projektów osób starszych i działań międzypokoleniowych w całej Polsce.

Wnioski z dotychczasowych edycji

Celem ewaluacji było m.in. sprawdzenie, jak w praktyce działają stosowane w konkursie mechanizmy i narzędzia wsparcia, kim są uczestniczące w nim osoby i jak oceniają one swoje doświadczenia. W badaniu wzięło udział blisko 200 osób – animatorek, animatorów, przedstawicieli organizacji wspierających oraz uczestniczek i uczestników lokalnych projektów. Z raportu wynika, że że wiele z obecnie realizowanych form działań pozostanie jeszcze długo aktualnych. Przede wszystkim działania wspierające wolontariat senioralny, międzypokoleniowość, integrację lokalną, różne formy uczenia się osób starszych, a także nawyki służące zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Na znaczeniu będą przybierać różne formy wspierania osób starszych narażonych na wykluczenie, dyskryminację i marginalizację. Ważną kwestią będzie również edukowanie do starości – zarówno osób mających wpływ na kształtowanie polityki senioralnej na poziomie lokalnym, jak i osób z młodszych pokoleń.

Źródło: wartowiedziec.pl