Sejm za podwyżkami dla nauczycieli i powrotem do poprzednich zasad awansu

Posłowie za zmianami w Karcie Nauczyciela – pedagodzy we wrześniu dostaną 9,6 proc. podwyżki. Zmiana przywraca też poprzednie zasady dotyczące oceny pracy oraz awansu zawodowego. Pojawi się też nowy dodatek dla nauczycieli stażystów.

Od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc. – kolejna podwyżka wynagrodzeń planowana była od stycznia 2020 r. Zmiana w KN ma sprawić, że pedagodzy podwyżkę dostaną we wrześniu, nie będzie to 5 proc., ale 9,6 proc.

Podwyżki dla nauczycieli od kwietnia 2019 r. do września 2020 r. (brutto)

Stopień awansu 31 marca 2018 1 kwietnia 2018  1 stycznia 2019  1 września 2019 
Nauczyciel stażysta 2 294 2 417 2 538 2776
Nauczyciel kontraktowy 2 361 2 487 2 611 2857
Nauczyciel mianowany 2 681 2 824 2 965 3244
Nauczyciel dyplomowany 3 149 3 317 3 483 3810

Powrót do poprzednich zasad oceniania

Zmiana obejmie również regulacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli – ustawa zakłada powrót do rocznego stażu oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Utrzymany zostanie za to obowiązek zasięgania opinii rady rodziców. Rozporządzenie nie będzie już określać kryteriów oceniania pedagogów. – Powrót do poprzedniego sposobu oceniania nauczycieli to dobry pomysł, od początku krytykowaliśmy rozwiązania wprowadzone w 2018 r., podkreślając, że stworzone przez resort wymogi są nie do spełnienia dla niektórych nauczycieli – ocenia Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodaje jednak, że takie wycofywanie się z wprowadzanych niedawno rozwiązań wskazuje na chaotyczność działania ustawodawcy.

Dodatek dla stażysty i minimalna kwota za wychowawstwo

Po nowelizacji minimalna kwota dodatku wynosić będzie 300 zł.Ustawa zapewni natomiast możliwość podwyższenia  dodatku – organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego będą mogły podwyższać minimalną wysokość świadczenia w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.

Nowela wprowadza też jednorazowy dodatek dla nauczycieli stażystów. Świadczenie na start w wysokości 1000 zł będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Źródło: www.prawo.pl