Samorządy postulują podwyżkę subwencji oświatowej

Ze względu na duże ubytki w dochodach samorządy mogą mieć problemy z wypłatą 6-proc. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od 1 września 2020 r. W związku z tym samorządowcy postulują zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przy okazji nowelizowania budżetu państwa. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski nie widzi jednak takiej potrzeby. Twierdzi, że przekazywana od stycznia 2020 r. kwota subwencji już tę podwyżkę uwzględnia i jednostki samorządu terytorialnego będą musiały sobie jakoś poradzić.

Wobec 40-proc. ubytku dochodów samorządów z kwietnia, który zapewne powtórzy się w maju oraz w kolejnych miesiącach, wiele z nich już teraz ma problemy z ustabilizowaniem finansów. Dyskusja nad sposobem finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, w tym realizacji zadań oświatowych jest nieunikniona. Tej kwestii ma być m.in. poświęcone jedno z najbliższych posiedzeń KWRiST.

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl