Rzecznik Praw Dziecka apeluje do ministra edukacji ws. dzieci z grup podwyższonego ryzyka

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do ministra edukacji, by dzieci z grup podwyższonego ryzyka mogły uczyć się zdalnie. Podobnie jego zdaniem powinno być w przypadku, gdy w domu ucznia mieszka dorosły zagrożony ciężkim przebiegiem COVID-19.

Nadmiar procedur zwiększa zagrożenie

W wydanym komunikacie RPD podkreślił, że choć obecnie dyrektor szkoły może wysłać ucznia na zdalne nauczanie, jest w stanie to zrobić jedynie za zgodą powiatowego inspektora sanitarnego, co w opinii RPD niepotrzebnie wydłuża procedurę. Jego zdaniem jeśli dziecko posiada stosowną opinię lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem i rodzice deklarują, że są w stanie zorganizować dziecku naukę w domu, nie ma potrzeby, aby dyrektor szkoły musiał pytać o zgodę służby sanitarne.

Konieczność stworzenia infolinii

RPD zwrócił się także do szefa MEN-u z prośbą o uruchomienie specjalnych infolinii: osobnej dla dyrektorów szkół i osobnej dla rodziców, pod którymi ministerialni eksperci będą udzielać informacji dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem, a także wszelkich innych problemów związanych z pandemią, które nie zostały lub są w niewystarczającym stopniu wyjaśnione w wytycznych ministerstwa lub istniejących przepisach.

Źródło: portalsamorzadowy.pl