Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 r. – brak podwyżek w oświacie

Rząd przyjął pakiet projektów ustaw dotyczących finansów państwa w 2021 r. Chodzi m.in. o projekt ustawy budżetowej na przyszły rok oraz projekt tzw. ustawy okołobudżetowej. Zgodnie z art. 9 ust. 2, wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli wynosić będzie 3.537,80 zł. Czyli na tym samym poziomie, co obecnie.

ZNP poinformował o swojej negatywnej opinii dla projektu budżetu

Rząd uderzył w nauczycieli także w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (tzw. ustawy okołobudżetowej). Chodzi głównie o zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. “Ograniczone zostaną wydatki jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, poprzez pozostawienie w 2021 r. podstawy naliczania odpisu: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, fundusze socjalne dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz dla nauczycieli – na tym samym poziomie co w 2020 r.” – czytamy w komunikacie rządu.

Źródło: głos.pl