Rząd o umożliwieniu opieki nad najmłodszymi oraz przedłużeniu zasiłku opiekuńczego

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd wkrótce przedstawi sposób przygotowania i umożliwienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas 1–3. Z kolei dla tych rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z tej opieki lub z różnych względów ta opieka nie będzie mogła być prowadzona, podjęto decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego.

Kto będzie mógł skorzystać z dodatkowego zasiłku?

Będą mogli z niego skorzystać rodzice dziecka do 8 lat w razie zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia koronawirusem; rodzice dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Źródło: samorzad.pap.pl