Ruszają szczepienia przeciwko Covid-19 dla nauczycieli

W pierwszej kolejności z możliwości zaszczepienia będą mogli skorzystać:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy,
  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

W jaki sposób zgłosić się do szczepienia?

W poniedziałek, 8 lutego br., dyrektorzy otrzymają w „Strefie Pracownika” Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl formularz zgłaszania nauczycieli oraz pracowników. Ministerstwo przekaże również dokładną instrukcję zgłaszania w strefie dla zalogowanych w SIO oraz szczegółową procedurę procesu szczepienia krok po kroku.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br.