search

RPO krytycznie o projekcie ograniczającym zadania domowe

19 lutego 2024
RPO krytycznie o projekcie ograniczającym zadania domowe

Szkoła ma prawo nakładać obowiązki na ucznia poprzez określenie ich w swoim statucie, a badania ankietowe wskazują, że całkowita likwidacja prac domowych nie ma poparcia wśród większości nauczycieli – to główne z uwag Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka do projektu nowelizacji rozporządzenia MEN ws. prac domowych.

W ocenie RPO całkowity zakaz prac domowych – nawet jeśli dotyczyłby jedynie klas I-III szkoły podstawowej – oraz odstąpienie od ich oceniania może być postrzegane jako niezgodne z deklaracjami o potrzebie wzmocnienia pozycji nauczycieli oraz autonomii szkół.

 

Źródło: samorzad.pap.pl