search

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli opublikowane

14 września 2022
Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli opublikowane

Rozporządzenie stanowi doprecyzowanie nowych regulacji w zakresie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego według nowych założeń i nowej procedury wprowadzonych ostatnią nowelizacją Karty nauczyciela. Rozporządzenie określa m.in.: sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela; tryb działania komisji wydającej opinię o pracy nauczyciela w ostatnim roku odbywania przez niego przygotowania do wykonywania zawodu (art. 9fa ust. 5, 10, 11 i 13 Karty nauczyciela); wzór opinii wystawianej przez tę komisję o przeprowadzonych zajęciach; wzory dokumentów związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli, w tym m.in. wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

Źródło: samorzad.pap.pl