Awans nauczycieli w tekście jednolitym rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rozporządzenie określa:

  • sposób odbywania stażu,
  • rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
  • zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
  • tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
  • wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu,
  • wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

Ogłoszony tekst jednolity uwzględnia ubiegłoroczną nowelizację, która dostosowywała rozporządzenie do zmian w Karcie nauczyciela.

Źródło: samorzad.pap.pl