Rozpoczęty staż na kontraktowego na specjalnych zasadach

Już w piątek wejdą w życie przepisy Karty Nauczyciela dotyczące długości stażu pedagogów, którzy rozpoczęli go we wrześniu 2018 r. Przepis przejściowy precyzuje, jak długo muszą czekać na kolejny stopień po tym, jak system awansu wraca do stanu sprzed zmian wprowadzonych ustawą o finansowaniu oświaty.

Zmiana przepisów stawia w trudnej sytuacji osoby, które staż rozpoczęły we wrześniu 2018 r. – na wyższy stopień awansu miały pracować rok i 9 miesięcy, a staż zakończyć egzaminem. Nowela Karty Nauczyciela wprowadzi jednak przepis przejściowy, który ureguluje ich sytuację prawną, choć i tak potrwa o trzy miesiące dłużej.

Koniec stażu w wakacje
Staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 będzie trwać 12 miesięcy, a nie dziewięć. Zmianę wprowadzi nowelizacja Karty Nauczyciela, która akurat w tym zakresie będzie obowiązywać już od 26 lipca 2019 r. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, będą w tych kwestiach podlegać dotychczasowym przepisom.
Staż zwieńczy go ocena dorobku zawodowego nauczyciela oraz postępowanie kwalifikacyjne, a nie egzamin na nauczyciela kontraktowego – to również efekt powrotu do stanu sprzed września 2019 r.

Powrót do poprzedniego systemu
Wprowadzony we wrześniu 2018 r. system awansu zawodowego od początku był mocno krytykowany – resortowi edukacji przypisywano m.in. intencję odsuwania kolejnych podwyżek wynagrodzeń poprzez opóźnienie osiągania najwyższego stopnia awansu.
Po nowelizacji KN nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany na stopień dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu.
Również ocena zawodowa pedagogów wraca do stanu sprzed września 2018 r. Zniknie obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat. Koniec stażu będzie się wiązał z oceną dorobku zawodowego, przy czym tu pozostawiono konieczność zasięgania opinii rady rodziców.

Źródło: www.prawo.pl