Ministerstwo Edukacji i Nauki doprecyzowało przepisy dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEiN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Chodzi o postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i zaświadczenia lub orzeczenia, wymagane w rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół branżowych lub szkół policealnych.

W myśl przepisów, które właśnie weszły w życie, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat składa odpowiednie zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w określonym terminie.

Zgodnie z rozporządzeniem terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MEiN w terminie do końca stycznia 2021 r.

Źródło: samorzad.pap.pl