search

Raport NIK dot. realizacji programu „Senior+”

23 lutego 2022
Raport NIK dot. realizacji programu „Senior+”

Najwyższa Izba Kontroli podjęła się kontroli zapewnienia dziennej opieki osobom starszym w ramach realizacji programu „Senior+”. Jak wynika z poczynionych ustaleń, program stanowił istotne wsparcie finansowe dla tworzących takie ośrodki samorządów, jak również przyczynił się do zwiększania aktywności seniorów. W kontrolowanych gminach liczba osób, które w badanym okresie korzystały z placówek „Senior+”, wzrosła ponad dwukrotnie.

Jak zauważa NIK, funkcjonowanie Dziennych Domów „Senior+” czy Klubów „Senior+” jest przede wszystkim uzależnione od środków budżetowych. W opinii Izby, stanowi to niezwykle istotne zagrożenie dla funkcjonowania tych placówek w przyszłości. W wyniku kontroli NIK sformułowało szereg zaleceń dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wojewodów oraz jednostek samorządu terytorialnego.


Źródło: ops.pl