search

Zmiany w ramowych planach nauczania – jest projekt nowelizacji

22 grudnia 2021
Zmiany w ramowych planach nauczania – jest projekt nowelizacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło projekt zmian ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. To efekt planowanego wprowadzenia nowego przedmiotu historia i teraźniejszość.

W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Jego wydanie wynika z potrzeby uwzględnienia zmian wprowadzanych projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej (wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, szkoły policealnej, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia), której skutkiem będzie wprowadzeniu nowego przedmiotu historia i teraźniejszość. W zależności od typu szkoły nastąpi to od roku szkolnego 2022/2023 lub 2025/2026.

Źródło: portalsamorzadowy.pl