search

Przygotowania do zmian w podstawach programowych

27 lutego 2024
Przygotowania do zmian w podstawach programowych

19 lutego zakończyły się prekonsultacje zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego. Za pomocą formularza przesłano ponad 50 tys. sugestii. Najwięcej z nich dotyczyło przedmiotów: Historia (31 411), Język polski (11 092), Historia i teraźniejszość (2 820) oraz Biologia (1 519). Uwagi trafiły do ekspertów, którzy je analizują w celu przygotowania końcowej propozycji projektów podstaw programowych poszczególnych przedmiotów, które na początku marca przekażą do MEN.

Na podstawie tych propozycji Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotuje projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie podstawy programowej, które w połowie kwietnia br. zostaną skierowane do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.

Źródło: gov.pl