search

Związek Powiatów Polskich chce zmian w kryteriach podziału rezerwy oświatowej

21 listopada 2022
Związek Powiatów Polskich chce zmian w kryteriach podziału rezerwy oświatowej

Zdaniem Związku Powiatów Polskich zmiana w kryteriach podziału rezerwy oświatowej jest niezbędna, bo sytuacja, w której zadania szkolne i pozaszkolne nie znajdują pełnego albo przynajmniej znacznego pokrycia w środkach rezerwy, jest niedopuszczalna i uderza w samorządy, powodując braki w funduszach na oświatę. Związek chce aby Ministerstwo Edukacji i Nauki rozważyło wzrost wysokości całej rezerwy oświatowej na rok 2023, finansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych na jednakowym poziomie w szkołach publicznych i niepublicznych i zmianę sposobu podziału środków z rezerwy w kryterium wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych na rozliczane comiesięcznie.

Związek Powiatów Polskich zwrócił się z wnioskiem o poruszenie tych kwestii w czasie najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.


Źródło: portalsamorzadowy.pl