search

Pracownicy DPS-ów protestowali we wrocławskim ratuszu

24 czerwca 2022
Pracownicy DPS-ów protestowali we wrocławskim ratuszu

Na początku czerwca część pracowników wrocławskich DPS-ów weszła w spór zbiorowy z pracodawcą – Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. Domagają się m.in. podwyżek w wysokości 1 tys. zł brutto, 10 proc. premii za pracę w okrojonym składzie, poprawy stanu wyposażenia, a także zatrudnienia nowych pracowników. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu obecnie zatrudnia w 12 domach pomocy ponad 500 pracowników. Mają oni pod swoją opieką ok. 800 osób.

Konieczność zmian systemowych

Zdaniem magistratu konieczne są rozwiązania systemowe. W przesłanym mediom stanowisku wrocławski magistrat przypomniał, że od lipca – decyzją ministerstwa – pracownicy placówek ochrony zdrowia otrzymają podwyżki. „Nie otrzymają ich jednak pracownicy DPS-ów na terenie całego kraju, pomimo wykonywania podobnych obowiązków. (…) Wielokrotnie alarmowaliśmy MRiPS o potrzebie wyrównania płac i zmiany systemu finansowania DPS-ów w Polsce” – podkreślił Jacek Pluta, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych, cytowany w oświadczeniu. Dodał, że prezydent Wrocławia Jacek Sutryk rozmawiał na ten temat z minister Marleną Maląg podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak przekazał, minister poinformowała, że MRiPS jest na etapie porozumienia z Ministerstwem Zdrowia odnośnie finansowania pielęgniarek, pracujących w DPS-ie i temat ten zostanie rozwiązany.

Źródło: portalsamorzadowy.pl