search

Wręczono certyfikaty dla przedszkoli i szkół promujących zdrowie

24 stycznia 2023
Wręczono certyfikaty dla przedszkoli i szkół promujących zdrowie

Podczas uroczystej dwudniowej gali 18 i 19 stycznia br. wiceminister Marzena Machałek wręczyła dyrektorom 14 przedszkoli i 33 szkół – Krajowe Certyfikaty Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie. Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły. Placówki przedszkolne i szkolne przystępują do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” dobrowolnie. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.


Źródło: gov.pl