search

Projekt podziału subwencji oświatowej w 2024 r. – opinia samorządowców  

17 listopada 2023
Projekt podziału subwencji oświatowej w 2024 r. – opinia samorządowców  

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniował negatywnie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku. W stosunku do ubiegłorocznego rozporządzenia w projektowanej regulacji przewidziano szereg modyfikacji – przede wszystkim zmieniających wagi stosowane w algorytmie naliczania subwencji. Odnosząc się w imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki do zgłoszonych w procesie opiniowania projektu rozporządzenia uwag Renata Karnas, naczelnik wydziału analiz w ministerstwie, przekazała stronie samorządowej, że resort nie planuje uwzględnienia zdecydowanej większości z nich.  

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024 część oświatowa subwencji ogólnej dla JST w 2024 r. wyniesie 76 mld 608 mln zł i jest ona wyższa w porównaniu z rokiem 2023 o 12 mld 28 mln zł, tj. o 18,6 proc.

Źródło: samorzad.pap.pl