search

PFRON uruchamia projekt wsparcia instytucji w zakresie dostępności architektonicznej

01 grudnia 2021
PFRON uruchamia projekt wsparcia instytucji w zakresie dostępności architektonicznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia projekt, który ma pomóc instytucjom publicznym, w tym samorządom, w dostosowaniu swojej przestrzeni do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Prezes PFRON-u Krzysztof Michałkiewicz wyjaśnił, że projekt ma służyć jak najbardziej wszechstronnej i merytorycznej pomocy w realizacji dostępności.

Dokładny rodzaj i zakres wsparcia ma być uzgadniany każdorazowo z podmiotem publicznym, który zgłosi potrzebę wsparcia w ramach projektu. Dokumenty można składać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro OWDA al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa lub pocztą elektroniczną: owda@pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje o projekcie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaproszenie-podmiotow-publicznych-do-udzialu-w-projekcie-pod-nazwa-osrodek-wsparcia-architektury/

Źródło: samorzad.pap.pl; pfron.org.pl