search

Nabór wniosków do Programu Szkolny Klub Sportowy na 2022 rok

03 stycznia 2022
Nabór wniosków do Programu Szkolny Klub Sportowy na 2022 rok

Do 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski do ogłoszonego przez ministerstwo sportu programu Szkolny Klub Sportowy. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu od 1 stycznia do 15 grudnia 2022 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze dwóch 60-minutowych jednostek ćwiczebnych w tygodniu dla każdego uczestnika, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-szkolny-klub-sportowy

Źródło: samorzad.pap.pl