Program społeczny Hello ICE

Statystyki odnotowujące w Polsce wypadki drogowe, w których pokrzywdzone zostają dzieci, są zatrważające. Tylko w ubiegłym roku doszło do blisko 3 tys. wypadków z udziałem najmłodszych. W ubiegłym roku co trzecie dziecko, które zginęło w wypadku, było pieszym. Zainicjowany przez firmę Budimex program społeczny Hello ICE ma na celu przede wszystkim zwiększyć świadomość dzieci na temat zagrożeń na drogach oraz znaleźć i wyeliminować niebezpieczne miejsca, które znajdują się w pobliżu szkół i przedszkoli. W tej kwestii pomagają rodzice i nauczyciele, którzy zgłosili już blisko 300 takich niebezpiecznych miejsc.

Firma organizuje w szkołach tzw. Dni Bezpieczeństwa, podczas których w ramach programu Hello ICE dzieci uczą się zasad bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, ale również dowiadują się, jak skupić uwagę w czasach, kiedy słuchawki na uszach i telefon w dłoni stał się już normą. To jest jeden z głównych problemów do rozwiązania, ponieważ znaki drogowe, ogólne zasady ruchu drogowego czy telefony alarmowe dzieci znają dobrze. Wczesna edukacja jest w tej kwestii niezwykle ważna – jak twierdzą twórcy programu Hello ICE.

 
Redakcja