MEiN wznawia nabór do programu „Poznaj Polskę”

Ministerstwo Edukacji i Nauki wznawia nabór wniosków do programu „Poznaj Polskę”. Na dofinansowanie wycieczek w ramach wznowionego naboru przeznaczono dodatkowo blisko 10 mln zł. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone od poniedziałku (27 września), w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków finansowych.

W ramach programu „Poznaj Polskę” szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Pierwszy nabór wniosków do programu ruszył 6 września br. Cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że już po tygodniu przewidziana na ten cel pula środków, w wysokości 15 mln zł, została rozdysponowana.

Źródło: portalsamorzadowy.pl