search

Zmiany w programie „Aktywna tablica”

21 czerwca 2021
Zmiany w programie „Aktywna tablica”

MEiN dąży do zmian w rządowym programie „Aktywna tablica” – m.in. chce wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu – zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego będzie wynosiła 14 tys. zł.

Wsparcie ma trafić do jak największej liczby szkół

MEiN proponuje też rozszerzenie na kolejne lata programu (2021–2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Chce ponadto doprecyzowania zakresu podmiotowego programu, aby wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół.

Źródło: portalsamorzadowy.pl