search

Profilaktyka chorób zakaźnych w placówkach edukacyjnych

02 września 2022
Profilaktyka chorób zakaźnych w placówkach edukacyjnych

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych oraz informację dla dyrektorów o organizacji „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Akacja będzie dla szkół okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki. Celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny) i stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Źródło: gov.pl