Uzależnienie od nauki: problem może dotyczyć co siódmego młodego Polaka

Co siódmy młody Polak może być uzależniony od uczenia się – wynika z badań psychologa dra Pawła Atroszko. Stosunkowo bardziej narażone są kobiety. Problem dotyka też dzieci, które „znajdują się pod ogromną presją nieustannej nauki pod testy i niepopełniania błędów”.

Czym objawia się uzależnienie od nauki?

Uzależnienie się od uczenia jest badane jako potencjalna wczesna forma uzależnienia od pracy – tłumaczy dr Paweł Atroszko. Zaniepokoić nas powinny m.in. takie objawy, jak utrata kontroli nad zachowaniem – co oznacza, że dana osoba nawet chciałaby się zrelaksować, np. w weekend czy w czasie świąt – ale nie potrafi, bo czuje wewnętrzny przymus do nauki – wyjaśnił. W takiej sytuacji, jeśli ktoś przestaje się uczyć, może odczuwać np. poirytowanie, lęk, cierpieć na bezsenność czy bóle głowy.

Źródło: portalsamorzadowy.pl