Pilotaż przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę”

We wrześniu rusza pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował: w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne, w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne, w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych).

Źródło: gov.pl