MEiN przedstawiło harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki

Uczniowie wrócą do szkół, lecz stopniowo. Najpierw stacjonarnie zaczną uczyć się najmłodsi, później do szkolnych ławek wrócą starsi uczniowie.

Kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej?

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wrócą do nauki stacjonarnej. Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostanie bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Natomiast od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Źródło: gov.pl